Kiedy do logopedy?

zaburzenia ze spektrum autyzmu


Wczesne symptomy, które powinny być sygnałem alarmującym, skutkującym podjęcie terapii:


- brak uśmiechu na widok matki (do końca 3. miesiąca życia),

- brak reakcji wyciągania rąk do bliskich osób (do końca 6. miesiąca życia),

- brak zainteresowania nowa zabawką (do końca 6. miesiąca życia),

- brak gaworzenia (do końca 9. miesiąca życia),

- brak gestu wskazywania palcem (do 10. miesiąca życia),

- brak reakcji na imię (do 10. miesiąca życia),

- brak pierwszych słów (do 12. miesiąca życia – minimum 2 słowa)

Podany przedział czasowy jest nieprzekraczalnym terminem, w którym powinna pojawić się umiejętność.


Symptomy, ujawniające się po pierwszym roku życia, potwierdzające diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu:

- kiwanie się,

- brak uśmiechu na widok bliskich osób,

- brak wspólnego pola uwagi,

- brak rozwoju mowy,

- oglądanie własnych dłoni,

- skrobanie przedmiotów,

- długie fazy płaczu i krzyku,

- brak naśladowania ruchu,

- brak prób naśladowania mowy,

- schematyczne, powtarzające się zabawy konstrukcyjne,

- niski poziom sprawności manualnej w stosunku do rozwoju motoryki,

- zachowania agresywne i autoagresywne,

- hipnotyczne przypatrywanie się reklamom telewizyjnym,

- uwaga ekstensywna (szerokie pasmo reakcji na bodźce przy braku zainteresowania nimi),

- wybiórczość pokarmowa,

- problemy z żuciem pokarmów,

- brak zabawy lub zabawa pozostająca na wcześniejszym etapie rozwojowym,

- przerzucanie kartek książki bez oglądania obrazków.


WAŻNE!!!

Mamo, tato jeżeli rozwój dziecka budzi twój niepokój, koniecznie skontaktuj się ze specjalistami: podziel się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielem w przedszkolu, szukaj pomocy u pedagoga, psychologa, czy logopedy. Jeżeli Twoje obawy się potwierdzą, współpracuj ze specjalistami, realizując ich zalecenia.

Wcześnie postawiona diagnoza i odpowiednia terapia są szansą na lepsze efekty terapeutyczne.

NAPISZ DO MNIE