Kiedy do logopedy?

z dzieckiem trzylenim

- gdy wymawia tylko pojedyncze dźwięki, sylaby, wyrażenia dźwiękonaśladowcze zamiast wyrazów (zwłaszcza jeśli w okresie niemowlęcym dziecko mało gaworzyło lub nie gaworzyło wcale)

- gdy nie buduje prostego zdania

- gdy jego wypowiedź jest niezrozumiała dla otoczenia (dziecko mówi „w swoim języku”)

- gdy nie rozumie kierowanych do niego poleceń słownych

- gdy układa język między zębami przy wymawianiu głosek: t, d, n, l, ś, ź, ć, dź

- gdy ma niepłynność mowy (jąka się).


WAŻNE!!!

Mamo, tato jeżeli rozwój dziecka budzi twój niepokój, koniecznie skontaktuj się ze specjalistami: podziel się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielem w przedszkolu, szukaj pomocy u pedagoga, psychologa, czy logopedy. Jeżeli Twoje obawy się potwierdzą, współpracuj ze specjalistami, realizując ich zalecenia.

Wcześnie postawiona diagnoza i odpowiednia terapia są szansą na lepsze efekty terapeutyczne.

NAPISZ DO MNIE