Kiedy do logopedy?

z dzieckiem pięcioletnim

- gdy nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż – zamienia je na s, z, c, dz / lub ś, ź, ć, dź (dziecko mówi np. synka, zeka, czekolada, dzem / sinka, zieka, ciekolada, dziem zamiast szynka, rzeka, czekolada, dżem)

- gdy nie wymawia głoski r – zamienia ja na l, j, y (dziecko mówi np. tlawa, tjawa, tyawa zamiast trawa)

- gdy układa język miedzy zębami (tak jak u 4-lata) + sz, ż, cz, dż

- gdy upraszcza wyrazy, przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy

- gdy ma liczne trudności z odmianą rzeczownikową i/lub czasownikową

- gdy nie posługuje się nazywaniem relacji przestrzennych wyrażeniami przyimkowymi (na, pod, przed, za, obok, w), opuszcza wyrażenia przyimkowe (np. lampa stoi stole)

- gdy w swoich wypowiedziach nie uwzględnia prostych związków przyczynowo-skutkowych, nie potrafi wyrażać relacji przestrzennych, przyczynowych, wynikowych itp.

- gdy nie buduje dłuższej wypowiedzi

- gdy ma niepłynnośc mowy (jaka się).


WAŻNE!!!

Mamo, tato jeżeli rozwój dziecka budzi twój niepokój, koniecznie skontaktuj się ze specjalistami: podziel się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielem w przedszkolu, szukaj pomocy u pedagoga, psychologa, czy logopedy. Jeżeli Twoje obawy się potwierdzą, współpracuj ze specjalistami, realizując ich zalecenia.

Wcześnie postawiona diagnoza i odpowiednia terapia są szansą na lepsze efekty terapeutyczne.

NAPISZ DO MNIE