Kiedy do logopedy?

z dzieckiem czteroletnim

- gdy dziecko nie posługuje się zdaniem, tylko pojedynczym wyrazem,

- gdy nie rozumie poleceń słownych,

- gdy nie wymawia głoski L – zamienia ją na j, y, ł (dziecko mówi np. jody, łody zamiast lody)

- gdy nie wymawia głosek F, W – zamienia je na b,p,h,ł (dziecko mówi np. Boda, hoda, łoda zamiast woda)

- gdy nie wymawia głosek k, g – zamienia je na t, d (dziecko mówi np. toło, zamiast koło, dóra zamiast góra)

- gdy nie wymawia głosek s, z, c, dz – zamienia je na ś, ź, ć, dź (dziecko mówi np. siok, ziupa, cymbałki, dźwonek zamiast sok, zupa, cymbałki, dzwonek)

- gdy ubezdźwięcznia głoski dźwięczne, np. zamiast W wymawia F, zamiast Z wymawia S itd. (dziecko mówi np. fota, supa zamiast woda, zupa)

- gdy układa język między zębami przy wymawianiu głosek: t, d, n, l, ś, ź, ć, dź + s, z, c, dz,

- gdy ma niepłynność mowy (jaka się)


WAŻNE!!!

Mamo, tato jeżeli rozwój dziecka budzi twój niepokój, koniecznie skontaktuj się ze specjalistami: podziel się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielem w przedszkolu, szukaj pomocy u pedagoga, psychologa, czy logopedy. Jeżeli Twoje obawy się potwierdzą, współpracuj ze specjalistami, realizując ich zalecenia.

Wcześnie postawiona diagnoza i odpowiednia terapia są szansą na lepsze efekty terapeutyczne.

NAPISZ DO MNIE