Oferta

W ramach terapii logopedycznej oferuję:

Diagnozę logopedyczną

Terapię dyslalii:
- Seplenienia (nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź)
- Rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r)
- Lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l)
- Kappacyzmu/gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k i g)
- Mowy bezdźwięcznej

Terapię jąkania

Terapię opóźnionego rozwoju mowy

Terapię afazji (osoby po udarach, urazach głowy, itp.) (także wizyty domowe)

Ćwiczenia fonacyjne i emisji głosu

Masaże logopedyczne

Profilaktykę logopedyczną

Wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Terapię zaburzeń ze spektrum autyzmu

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zapewniam szeroką gamę materiałów i pomocy logopedycznych!

Oferta dla placówek oświatowo – wychowawczych

Badania przesiewowe

Indywidualna oraz grupowa terapia logopedyczna

Profilaktyka, czyli zajęcia grupowe stymulujące rozwój mowy oraz przeciwdziałające powstawaniu wad wymowy

UWAGA: Zaświadczenia na studia stwierdzające brak wady wymowy.