O mnie

Doświadczenie i Wykształcenie

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalnością logopedyczną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Nabyłam tam wiedzę teoretyczną na temat pracy z dziećmi z różnymi deficytami mowy.

Miałam okazję bywać u najlepszych praktyków z dziedziny logopedii i terapii pedagogicznej. Zaraz po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogiki, co pozwoliło mi poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę, na temat pracy z osobami upośledzonymi umysłowo. W tym samym czasie rozpoczęłam pracę z osobami dorosłymi, które utraciły możliwość komunikacji w wyniku różnego rodzaju udarów mózgu lub urazów głowy.

Obecnie pracuję w przedszkolu integracyjnym, prowadzę terapię dla dzieci z różnymi zaburzeniami mowy, począwszy od dyslalii, aż do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wszystkie dzieci prowadzone są metodą Krakowską, która daje duże efekty terapeutyczne. Dla każdego dziecka piszę indywidualny program terapii, rodzice dostają do domu materiały do pracy z dzieckiem, aby sami mogli wspomagać jego rozwój.

Praca logopedy wymaga od terapeuty indywidualnego podejścia do każdego małego dziecka. Logopeda musi nauczyć się widzieć, a nie tylko patrzeć i przede wszystkim słuchać potrzeb każdego dziecka, które pojawia się na jego drodze. W październiku tego roku rozpoczęłam studia na kierunkach neurologopedii i surdologopedii, co pozwoli mi poszerzyć moją wiedzę. Prowadzę terapię logopedyczną zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych.

Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych dziewczynek, Mai i Ani, dzięki nim potrafię rozmawiać z dziećmi, znam ich potrzeby i potrafię pracować z nimi poprzez zabawę.