Kiedy do logopedy?

Z dzieckiem trzyletnim

Gdy wymawia tylko pojedyncze dźwięki, sylaby, wyrażenia dźwiękonaśladowcze zamiast wyrazów (zwłaszcza jeśli w okresie niemowlęcym dziecko mało gaworzyło lub nie gaworzyło wcale)...

CZYTAJ WIĘCEJ

Z dzieckiem czteroletnim

Gdy dziecko nie posługuje się zdaniem, tylko pojedynczym wyrazem,

Gdy nie rozumie poleceń słownych...

CZYTAJ WIĘCEJ

Z dzieckiem pięcioletnim

Gdy nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż – zamienia je na s, z, c, dz / lub ś, ź, ć, dź (dziecko mówi np. synka, zeka, czekolada, dzem / sinka, zieka, ciekolada, dziem zamiast szynka, rzeka, czekolada, dżem)...

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Bbrak intencji komunikacji, brak gestu wskazywania palcem, brak lub opóźniony rozwój mowy, brak słuchania...

CZYTAJ WIĘCEJ

WAŻNE!!!

Mamo, tato jeżeli rozwój dziecka budzi twój niepokój, koniecznie skontaktuj się ze specjalistami: podziel się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielem w przedszkolu, szukaj pomocy u pedagoga, psychologa, czy logopedy. Jeżeli Twoje obawy się potwierdzą, współpracuj ze specjalistami, realizując ich zalecenia.

Wcześnie postawiona diagnoza i odpowiednia terapia są szansą na lepsze efekty terapeutyczne.

NAPISZ DO MNIE